• පෝස්ටරය-1
  • පෝස්ටර්-2
  • පෝස්ටර්-3

අපි ගැන

Shijiazhuang Tianqiao වෙල්ඩින්Materials Co., Ltd.

Shijiazhuang Tianqiao Welding Materials Co., Ltd 2007 හි ආරම්භ කරන ලද්දේ shijiazhuang හි නිරිත දෙසින් කිලෝමීටර් 30 ක් දුරිනි.

අපගේ කර්මාන්තශාලා ගමනාගමනය ඉතා පහසු වන්නේ 107 ජාතික මහා මාර්ගයට බටහිර දෙසින් කිලෝමීටර් 20 ක් දුරින්, ෂික්සිං සහ ජිංසාන් අධිවේගී මාර්ගයට ආසන්නව ය.

තවත් බලන්න >>

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

WEC&OEM

සහතිකය

සහතික ප්රදර්ශනය සහතික ප්රදර්ශනය සහතික ප්රදර්ශනය සහතික ප්රදර්ශනය
×

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න: